MANPOL INVEST

MANPOL INVEST jest projektem gospodarczym realizowanym w ramach strategii gospodarczej w Warszawie.

W ponad 15 letniej działalności (od 1989 r). prowadziła i prowadzi działalnością gospodarczą, w formie świadczenia usług różnym podmiotom gospodarczym , również w formule outsourcingu , w zakresie:

usług przechowalniczych ( depozytowych),

usług składu i koncesjonowania (flow logistics),

usług wynajmu pracowników ( byliśmy prekrusorami świadczenia nieznanych w Polsce na początku lat 90-tych usług pracy tymczasowej),

consultingu dla podmiotów gospodarczych, ( m..inn. dla KAREN sp. z o.o. , Zrzeszenia Studentów Polskich , BENCKISER S.A., TONAGRO S.A., HABEST sp. z o.o.)

usług ochrony mienia i usług windykacyjnych,

usług finansowych ( skupu wierzytelności) , kadrowych i księgowych,

usług porządkowych,

robót remontowo - modernizacyjnych.

Zakres przedmiotowy projektu Manpol Invest:

MANPOL BUD - budownictwo, remonty, modernizacje itp.

Hurtownia odzieży używanej

Projektem kieruje Zarząd, którego Prezesem od 1989 r. jest absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Studium Podyplomowego Marketingu Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, a także absolwent Studium Członków Rad Nadzorczych Ministerstwa Przekształceń Własnościowych .

Nadto - posiada on cerfyfikat CIM, jest członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz posiada stopień Inżyniera Górniczego III - go stopnia, a także jest wpisany na prowadzoną przez Kancelarię Premiera listę ogólnopolskiej bazy danych kadry menadżerskiej.

Prezes przez wiele lat pracował w ministerstwach na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych oraz posiada bogatą praktykę menadżerską , w tym m.inn. , w latach 1991 - 1994 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej BENCISER S.A. ( b. POLLENA w Nowym Dworze Mazowieckim), w latach 1991 - 1998 był członkiem i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Fabryki Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego (FUGO S.A.) w Koninie, w latach 1998 - 1999 był Sekretarzem Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych PETRUS S.A. w Warszawie ( główny akcjonariusz - FIAT Poland).